Δήμος Θάσου


Προσωρινή αναστολή λαϊκών αγορών Δήμου Θάσου

구버전 앱 다운로드

Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και της προστασίας των πολιτών, μετά από απόφαση του Δημάρχου Θάσου κ gta 4pc download. Ελεύθεριου Κυριακίδη, αναστέλλονται προσωρινά οι λαϊκές αγορές στον Δήμο Θάσου.

Winnings 2019 Download

Add a comment

You must be logged in to comment.