Δήμος Θάσου


Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ,της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Θάσος,02 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                             Αριθ 독안룡 마사무네 다운로드. Πρωτ.: 10060

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

                                                                                     ΠΡΟΣ: τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                   (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Download the Chinese lecture syllabus in Jung-ah.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θάσου (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7)  την 08-09-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 μ,μ, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν 변화와 동행 다운로드. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν.4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα Download a children's book read.

 

 

Ο προεδρεύων Σύμβουλος
Σταύρος Τσολάκης

Add a comment

You must be logged in to comment.