Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 22/05/2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ

Θάσος, 18-05-2020

Αριθ 엄마로 산다는 것은 다운로드. πρωτ.:4671

Αριθ. Συνεδρ.: 11η

ΠΡΟΣ

κ 퇴마고 다운로드. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ 알약, 포션 다운로드. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ coreavc 3.0 1 다운로드.

κ. Κούτλα Ιωάννη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν nba 2k18. 3852/10)

Καλείσθε σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 67, παρ 워드 템플릿 다운로드. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1 του ν. 4635/2019 λήψης απόφασης , και με συμμετοχή τουλάχιστον των 1/2 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.1 (ΦΕΚ 75/Ά/30-03-2020) «μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διαταγές» και με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) την 22η του μηνός Μαϊου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 π.μ google books. και λήξης 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης d2nt.

Η αποστολή της ψήφου κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίασης θα γίνει μέσω :

Α) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ,

Β) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας

Γ) τηλεομοιότυπου( ΦΑΞ) 23아이덴티티 다운로드.

  1. Περί αλλαγής έδρας για την διεξαγωγή των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα “Καλογερικό” προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας κατά του   COVID-19 삼성 ssd 펌웨어 다운로드.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.