Δήμος Θάσου


Σύνθεση Δ.Σ ΔΗ.Κ.Ε.Θ

Πρόεδρος: Κουτσουμανής Γεώργιος  του Βασιλείου

Αντιπρόεδρος: Βλαστάρης Κωνσταντίνος του Νικολάου

Σύνθεση Δ.Σ vsphere web client 다운로드. της ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

  1. Κουτσουμανής Γεώργιος του Βασιλείου Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Σαλταρή Αργύριο του Γεωργίου 우분투 32bit 다운로드.
  2. Καραβούζης Στυλιανός Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Μανίτσα Δημήτριο του Νικολάου ocp.
  3. Τσολάκης Σταύρος του Κίμωνα Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Γκάγκο Αλέξανδρο του Ιωάννη July webtoon.
  4. Αρχοντίτσης Άγγελος του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Δημοτική Σύμβουλο Νικήτα- Γεωργαλή Αγγελική του  Φωτίου 파이어 엠블렘 if 다운로드.
  5. Θεοδωρίδης Δημήτριος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπαγεωργίου Ιωάννη του Φιλίππου 연합인포맥스 다운로드.
  6. Χαραλαμπίδου Χρυσούλα του Ιωάννη δημότισσα, με αναπληρώτριά της την δημότισσα Γερογιάννη Παναγιώτα του Ιωάννη 라인 이모티콘 다운로드.
  7. Βλαστάρης Κωνσταντίνος του Νικολάου δημότης, με αναπληρωτή του την δημότισσα Κυριώτη Ελένη του Κωνσταντίνου gdisk32 exe 다운로드.
  8. Χατζηπαναγιώτου Σωτήριος του Αναστασίου δημότης, με αναπληρωτή του τον δημότη Πατήρα Κυριάκο του Ιωάννη Warcraft 2.
  9. Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ»  εκπρόσωπος του (Κοινωνικού φορέα της περιοχής) με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Θάσου Melon 2018 July 4th Week Top100 Download.