Δήμος Θάσου


Σύνθεση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

자기소개서 양식 무료 다운로드
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Τσολάκης Σταύρος Προεδρος επιτροπης / Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
2 Πυρήνας Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
3 Στρατηγέντας Σωτήριος Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
«Σύμπραξη Ευθύνης»
4 Μαριός Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
5 Πιπίνης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
«Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο»
6 Ψαλίδας Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
«Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου»
7 Λαμπρινίδης Λάμπρος Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αναπληρωματικοί  «Σύμπραξη Ευθύνης»
1 Μανίτσας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος
2 Σαλταρής Αργύριος Δημοτικός Σύμβουλος
Αναπληρωματικοί  «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο»
3 Μαλλιαρός Σωτήριος Δημοτικός Σύμβουλος
Αναπληρωματικοί «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου»
4 Χρυσάφης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
Rust Bokdol Oracle odbc driver download Survivor 클론전쟁 다운로드