Δήμος Θάσου


Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής

드라마 미생 다운로드
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Κυριακίδης Ελευθέριος Δήμαρχος / Πρόεδρος Επιτροπης
2 Στρατηγέντας Σωτήριος Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
3 Τσολάκης Σταύρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
«Σύμπραξη Ευθύνης»
4 Μανίτσας Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
5 Πιπίνης Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
«Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο»
6 Πλαφαδέλης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
«Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου»
7 Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αναπληρωματικοί  «Σύμπραξη Ευθύνης»
1 Κουτσουμάνης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
2 Γκάγκος Αλέξανδρος Δημοτικός Σύμβουλος
Αναπληρωματικοί  «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο»
3 Ψαλίδας Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
Αναπληρωματικοί «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου»
4 Χρυσάφης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
프리루트의 스타크래프트 1.161 다운로드 Moncat Arizona Dream Download Uninhabited Island Story4