Δήμος Θάσου


«Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 18/12/2019»

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ

                                                                                                        Θάσος,  13-12-2019

                                                                                               Αριθ 영화 셰임 다운로드. πρωτ.: 15279

                                                                                                    Αριθ Kung Fu Prison download. Συνεδρ.: 18η

 

 

                                                                 ΠΡΟΣ

                                                            κ 말레피센트 자막 다운로드. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ 7080 복음성가. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

 

ΚΟΙΝ hulkpop 다운로드.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν php 원격 파일 다운로드. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Θάσου την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ vmware 이미지 다운로드., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν Download The Counterattack of The Chan-gu Adult Empire. 3852/10, όπως αυτό ισχύει.

 

1.Περί κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου Θάσου 47 미터 다운로드.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

2.Ενημέρωση για την Πρόσκληση του ΥΜΠΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 με τίτλο: Μελέτες Ωρίμανσης έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Γ’ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271ΕΟΚ gba bios.

(Εισηγήτρια: Σαμουρκασίδου Έλενα, Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc (ΕΕΤΑΑ))

3.Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. 1364/07-02-2019 αιτήσεως του κ. Ζαμπέκου Παναγιώτη.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

4.Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 3992/10-04-2019 αίτησης της κα. Στρατηγέντα Βαγγελιώς.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

5.Περί εξετάσεως της υπ’ αριθ. πρωτ. 1883/20-02-2019 αιτήσεως του κ. Παπαντωνίου Ανδρέα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης)

6.Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ενός Γραφείου του 1ου ορόφου του κτηρίου του Κοινοτικού Καταστήματος Παναγίας στην ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.», για την στέγασή της και την λειτουργία της.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

7.Περί εγκρίσεως του σχεδίου  του Ο.Ε.Υ.  του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Θάσου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου)

8.Περί αντικατάστασης μέλους της Ά/ θμιας Σχολικής Επιτροπής.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Ά/ θμιας Σχολικής Επιτροπής)

9.Περί έγκρισης εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»

(Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗ.Κ.Ε.Θ.»)

 

                                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Τσουλκάνης  Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.