Δήμος Θάσου


  1. «Διακήρυξη Διαγωνισμού-Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού»

    Comment
    Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Θάσου, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 17PROC002063208 diakiriksi meleti entipoprosforas teyd entipo_prosforas