Δήμος Θάσου


 1. «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 03/03/2020»

  Comment
      Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                             Θάσος,  28-02-2020 Αριθ. πρωτ.: 2406                                                                                            Αριθ. Συνεδρ.:...
 2. Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24/02/2020

  Comment
      Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                                                                                                                                    Θάσος,  20-02-2020          ...
 3. Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου- 13/01/2020

  Comment
      Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                                                                         Θάσος,  09-01-2020                                                                                                   Αριθ Download Doctor Strange. πρωτ.: 255                                                                                                     Αριθ resume biography. Συνεδρ.: 1η     ...
 4. «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30-12-2019»

  Comment
      Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                                                                         Θάσος,  24-12-2019                                                                                                Αριθ Tottenham Bournemouth download. πρωτ.:16070                                                                                                     Αριθ malmoy movies. Συνεδρ.: 19η       ...
 5. «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 18/12/2019»

  Comment
    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                                                                         Θάσος,  13-12-2019                                                                                                Αριθ 영화 셰임 다운로드. πρωτ.: 15279                                                                                                     Αριθ Kung Fu Prison download. Συνεδρ.: 18η  ...
 6. «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 04-12-2019»

  Comment
    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ   ΘΑΣΟΥ                                                                                                                         Θάσος,  04-12-2019                                                                                                               Αριθ 매스이펙트 다운로드. πρωτ.:14754                                                                                                               Αριθ 마인크래프트 최신버전 무료 다운로드. Συνεδρ.: 17η                                                                                                                ΠΡΟΣ                                                                                    κ 겨울왕국 열기 다운로드. Δήμαρχο Θάσου...