Δήμος Θάσου


 1. «Ανακοίνωση του Δήμου Θάσου»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη δημοπρασίας που αφορά τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους Θάσου για το δικαίωμα υλοτομίας και απολήψεως 1.100 χ.κ.μ. ξυλείας από το δημοτικό δάσος της Δημοτικής Κοινότητας Θάσου. Περιληψη διακύρυξης ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 2. «Ανακοίνωση του Δήμου Θάσου- «Νεολαία ’17-’27″»

  Comment
  Δεδομένης της αναγκαιότητας για την άμεση σύνταξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών, ώστε οι νέες και οι νέοι της χώρας μας να είναι σε θέση να πραγματώνουν όσα, με ελπίδα και προοπτική, σχεδιάζουν για το μέλλον τους, αναγνωρίζεται ως κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία...
 3. «Ανακοίνωση του Δήμου Θάσου»

  Comment
  Σας γνωρίζουμε ότι προβήκαμε σε τροποποίηση του διαγωνισμού με τίτλο: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED” (διακήρυξη με αρ. πρωτοκόλλου 10585 28/07/2017), με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 44992, ο οποίος πλέον εμφανίζεται στο σύστημα με τον αριθμό 44992,1.
 4. «Ανακοίνωση του Δήμου Θάσου»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη δημοσίευση του διαγωνισμού με τίτλο: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED” (διακήρυξη με αρ. πρωτοκόλλου 10585 28/07/2017), στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. diagonismos_ 44992 epivevaiosi_diagonismou_44992 
 5. «Ανακοίνωση του Δήμου Θάσου»

  Comment
  Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο, σχετικά με την ανακοίνωση του Δήμου Θάσου για το διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED” (διακήρυξη με αρ. πρωτοκόλλου 10585 28/07/2017). anakoinosi_led
 6. «Διακήρυξη & Παραρτήματα Δήμου Θάσου για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων & Λαμπτήρων Τύπου LED»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη της Δημόσιας, Ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & την Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED” Διακήρυξη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ LED ΘΑΣΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.10585 28-7-2017 Παραρτήματα:  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ...
 7. «Διακήρυξη Διαγωνισμού»

  Comment
  Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στη Θάσο, αξιολόγησης καταλληλότητας της περιοχής Αστρίς για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου, οργάνωσης  φακέλου δημιουργίας καταδυτικού πάρκου». Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ. 17PROC001737335. diakiriksi  
 8. «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος)

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2104 – 2020), που ανακοινώθηκε από  την Ειδική Γραμματεία Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. poster infographic