Δήμος Θάσου


 1. «Διακήρυξη Διαγωνισμού»

  Comment
  Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στη Θάσο, αξιολόγησης καταλληλότητας της περιοχής Αστρίς για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου, οργάνωσης  φακέλου δημιουργίας καταδυτικού πάρκου». Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ. 17PROC001737335. diakiriksi  
 2. «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος)

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2104 – 2020), που ανακοινώθηκε από  την Ειδική Γραμματεία Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. poster infographic
 3. «Ανακοίνωση – Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός»

  Comment
  Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο για την περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας που αφορά την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του καταστήματος του  Γ΄ Κ.Α.Π.Η.  Πρίνου του Δήμου Θάσου. perilipsi_kapi_prinou
 4. «Δελτίο Τύπου – Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός»

  Comment
  Το ΝΠΔΔ Δημαρωγός του Δήμου Θάσου σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Θάσου και το Κ. Υγείας Πρίνου σας καλεί σε δωρεάν Καρδιαγγειακό Έλεγχο (Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL,LDL, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, γλυκόζη αίματος κλπ) την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. στο Περιφερειακό Ιατρείο (Αγροτικό) Λιμεναρίων Θάσου. Συνίσταται...
 5. «Δελτίο Τύπου – Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός»

  Comment
  Εγγραφή μέσω ΕΣΠΑ σε Παιδικούς Σταθμούς Καλούνται οι ωφελούμενοι γονείς του προγράμματος ΕΣΠΑ Παιδικοί Σταθμοί  Περίοδος 2017-2018 να προσέλθουν από  20 Ιουλίου έως και 31 Ιουλίου 2017 στα Γραφεία του  ΝΠΔΔ Δημαρωγός  (Κτίριο ΙΚΑ Λιμένα ) με τα vouchers για την υπογραφή των συμβάσεων και την καταχώριση της θέσης. Τηλ...
 6. «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυνπτόμενα αρχεία για την πρόσληψη προσωπικού από την «Θάσος Δημοτική Α.Ε.» προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εποχιακές ανάγκες της εταιρείας. perilipsiprolipsi anakoinosiproslipsi
 7. «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για την Β’ φάση της διαπραγμάτευσης της προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου της «Θάσος Δημοτική Α.Ε.». prosklisibfasi entipooikonprosfbfasi
 8. «Ανακοίνωση της «Θάσος Δημοτική Α.Ε.» για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού της επιλογής αναδόχου, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.». meletikausimaae diakiriksikausae perilipsikausimaae