Δήμος Θάσου


 1. «Ανακοίνωση Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία, για τους πίνακες των αποτελεσμάτων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Ο.Χ.) 1/2018. ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΤΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΡΙΠΤΕΟΙ ΜΑΓΕΙΡΕΣ ΔΑΥΓΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕ ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΑΥΓΕΙΑ ΠΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Υπενθυμίζουμε ότι στους πίνακες κατάταξης επιτυχόντων, ανεξαρτήτου...
 2. «Ανακοίνωση Δήμου Θάσου»

  Comment
  Ενημερώνουμε τους Δημότες ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ 474\14.02.2018, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4508\2017, που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων για ένταξη τους σε πρόγραμμα διακανονισμού Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος. Ο Δήμος Θάσου ήδη δημιουργεί την Επιτροπή Αξιολόγησης και οι...
 3. «Ανακοίνωση Δήμου Θάσου»

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Πιερ ντε Βαμπέζ 7                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 64004 Θάσος Θάσου                                                                                             Θάσος, 27/02/2018 Γραφείο Δημάρχου Τηλέφωνο: 25933 50116                                                                                       Αρ. Απόφασης:4/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 2117                                              ...
 4. «Ανακοίνωση Δήμου Θάσου»

  Comment
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο πλαίσιο των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου και δεδομένων των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί, σας ενημερώνουμε ότι οι δημότες μπορούν να προμηθευτούν ποσόστητες αλατιού από το δημοτικό κατάστημα στην έδρα του Δήμου στο Λιμένα, καθώς και από το κοινοτικό κατάστημα των Λιμεναρίων. Θάσος,...
 5. «Ανακοίνωση Δήμου Θάσου για την παραχώρηση αδειών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2018»

  Comment
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ         Εν όψει έναρξης των διαδικασιών που απαιτούνται για την παραχώρηση αδειών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έτους 2017 και εφεξής (έως 31.12.2019), δυνάμει της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ1636/Β’/12.05.2017) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και υσχύει, η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών...
 6. «Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων» Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002676346 meleti_pantopoleio diakiriksi_pantopoleio teyd_pantopoleio entipo_oikonomikisprosforas
 7. «Ανακοίνωση Ν.Π.Δ.Δ. Δημαρωγός»

  Comment
  Το Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ » Δήμου Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο Θάσου Ν. Καβάλας, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού  έξι   (6) ατόμων, για την κάλυψη  εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ » Δήμου Θάσου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων,...
 8. «Διακήρυξη διαγωνισμού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Θάσου»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Θάσου» Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002566469 meleti_kausima diakiriksi_kausima eeep_kausima entipoprosfroas_kausima