Δήμος Θάσου


Άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις της Θάσου από 09-08-2023

Κατόπιν της έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη 09-08-2023 (κατηγορία κινδύνου 3), ενημερώνουμε τους πολίτες της Θάσου ότι από αύριο 09-08-2023 και μέχρι νεωτέρας παύουν να ισχύουν οι απαγορεύσεις και η ελεγχόμενη κυκλοφορία σε δασικές εκτάσεις της Θάσου.

Καλούμε τους πολίτες της Θάσου να συνεχίσουν να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την αποφυγή εκδήλωσης Δασικών Πυρκαγιών και ειδικότερα κάθε ενέργειας που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Επισημαίνουμε την ανάγκη πιστής τήρησης των Πυροσβεστικών Διατάξεων από όλους.

Συνεχίζει η επαγρύπνηση των δυνάμεών μας.