Δήμος Θάσου


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας COVID-19 από 22-02-2021 έως 01-03-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Κ.Υ.Α. Δ1αΓΠοικ.1096921 (ΦΕΚ-648 Β20-2-21 – ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) 

Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19