Δήμος Θάσου


Έναρξη του έργου: “Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου”

Ξεκίνησε από την περιοχή της Παναγίας και της Ποταμιάς Θάσου η εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου», ποσού 410.400,01€.

Το έργο αφορά στην συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού δασικού οδικού δικτύου της Θάσου, που αποτελείται από 80 δασικούς δρόμους Α΄, Β΄, και Γ΄ κατηγορίας, συνολικού μήκους 201,239 χλμ.

Η σύμβαση του έργου με τον Οικονομικό φορέα «ΤΣΙΜΠΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. “BIODASOS”» υπογράφηκε στις 29-11-2022, η διάρκεια υλοποίησης του είναι 12 μήνες και η πίστωση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 – 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Θάσου.

Το έργο αυτό, συμπληρωματικά και με την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου», ποσού 865.800,00€, που έχει ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, θωρακίζουν ουσιαστικά την αντιπυρική προστασία της Θάσου μετά από πολλά έτη.

Συνεχίζουμε με προσήλωση και συνέπεια να εκτελούμε έργα που επιλύουν σημαντικά προβλήματα προηγούμενων ετών και θα έχουν αποτελέσματα σε βάθος χρόνου».