Δήμος Θάσου


“Ένταξη της ΠΕ Θάσου στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου <Βαθύ Κόκκινο> – Μέτρα”

Εξεδόθη σήμερα η υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16-04-201 (ΦΕΚ Β΄1558/17-04-2021) ΚΥΑ με θέμα: <Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00>.

Σύμφωνα με αυτή η ΠΕ Θάσου εντάσσεται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου <Βαθύ Κόκκινο>.

Λόγω των πολλών εξαιρέσεων και της πλειάδας μέτρων στην  ανωτέρω ΚΥΑ, παρακαλούνται οι πολίτες να διαβάσουν προσεχτικά την ΚΥΑ και να μην δημοσιεύονται λανθασμένες πληροφορίες που προκαλούν σύγχυση.

Σε γενικές γραμμές με την ανωτέρω ΚΥΑ ορίζεται:

  • Από τις 5:00 έως τις 21:00 καθημερινά στο σύνολο της Επικράτειας επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά.
  • Συνεχίζουν να λειτουργούν τα Λύκεια όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα.
  • Καταστήματα τροφίμων από 07.00-20.30 και με δυνατότητα λειτουργίας την Κυριακή 25-04-2021.
  • Λιανεμπόριο με click away και click inside.
  • Λειτουργία κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων περιποίησης άκρων υπό προϋποθέσεις.
  • Εκκλησίες μόνο με λειτουργούς, εκτός από τις 21/04 , 23/04, 24/04 και 25/04, όπου επιτρέπονται 1 πιστός ανά 25τ.μ. με ανώτατο όριο 20 ατόμων,

Η ΚΥΑ Αναλυτικά:

Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16-04-201 (ΦΕΚ Β΄1558/17-04-2021) ΚΥΑ