Δήμος Θάσου


Ένταξη του έργου του Δήμου Θάσου “Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκάλα Πανάγιας Κοινότητας Παναγίας” στο Πράσινο Ταμείο

Με την υπ. αριθμ. 212.2.1/2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΩΨ46Ψ844-ΓΒ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείο εντάχθηκε το έργο του Δήμου Θάσου “Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκάλα Πανάγιας Κοινότητας Παναγίας”, με ποσό ένταξης 171.742,40€ στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ του Πράσινου Ταμείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 361.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Θάσου.

Το έργο αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων α) στην κεντρική οδό της Σκάλας Παναγίας, συνολικού μήκους περίπου 550,00m, β) στην περιμετρική οδό της Σκάλας Παναγίας που οδηγεί στη Σκάλα Ποταμιάς, συνολικού μήκους περίπου 750,00m και γ) την τοποθέτηση καινούργιου φωτισμού (35 νέων ιστών και φωτιστικών τεχνολογίας LED).

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Ακόμη μία πρόταση μας χρηματοδοτείται.

Ακόμη μια υπόσχεση μας αρχίζει να πραγματοποιείται.

Αυτή τη φορά το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε τη χρηματοδότηση της κατασκευής πεζοδρομίων στη Σκάλα Παναγίας της Κοινότητας Παναγίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους του Δήμου Θάσου και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, που παρόλη την υποστελέχωσή της και την παράλληλη διεκπεραίωση αρκετών έργων, συνεχίζει να σχεδιάζει και να εργάζεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία για χρηματοδότηση προς όφελος του τόπου μας».