Δήμος Θάσου


Αναβολή της δράσης: “Δωρεάν προληπτικός παιδιατρικός / ακοολογικός έλεγχος σε παιδιά στη Θάσο από τις 8 έως τις 12 Νοεμβρίου 2021”

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι, ο Δήμος της Θάσου, λόγω της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης της COVID 19 στη Χώρα και κατ’ επέκταση στη Θάσο, αποφάσισε την αναβολή της δράσης: “Δωρεάν προληπτικός παιδιατρικός / ακοολογικός έλεγχος σε παιδιά στη Θάσο από τις 8 έως τις 12 Νοεμβρίου 2021”.

Η ανωτέρω δράση θα πραγματοποιηθεί αργότερα σε χρόνο που θα ανακοινωθεί σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους φορείς και διοργανωτές.