Δήμος Θάσου


Ανακεφαλαίωση Απολογισμού του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2021

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τον Απολογισμό του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2021.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021