Δήμος Θάσου


Ανακεφαλαίωση Απολογισμού του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2019

Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τον Απολογισμό του Δήμου Θάσου για το οικονομικό έτος 2019.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019