Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Θάσου» του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» του ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Θάσου» του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» του ΕΣΠΑ 2007-2013

Add a comment

You must be logged in to comment.