Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση για τη διερεύνηση τιμών για τις Ευφυείς εφαρμογές για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και υγεία-πρόνοια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ