Δήμος Θάσου


Ανακοίνωση σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων.

Ο Δήμος Θάσου λαμβάνοντας υπόψη

  1. Tο άρθρο 31 του Ν.5075/2023, ΦΕΚ Α’206/2023, ως προσθήκη άρθρου 53Α του Ν.4662/2020, στο Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
  2. Tην υπ’ αριθ. οικ. 21837 οικ. Φ.700.20/ 09.05.2024 (ΦΕΚ 2695/09.05.2024 τεύχος Β’) Απόφαση Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη
  3. Την αριθ 660/2024 (ΦΕΚ 2792/Β/16-05-2024) Υπουργική Απόφαση

 

Ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ότι οφείλουν να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων από την 1η μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, και στη συντήρηση αυτού, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Επιπλέον οφείλουν μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, να προβαίνουν στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη, η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τον καθαρισμό των οικοπέδων στο Μητρώο παρατάθηκε μέχρι την 31η Μαΐου 2024:

Η σχετική πλατφόρμα του Υ.Κ.Κ.Π.Π. για την υποβολή της δήλωσης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες.

Μέχρι τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, οι πολίτες μπορούν, προς διευκόλυνσή τους,  μέσω www.gov.gr να συμπληρώνουν την Υπεύθυνη Δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους και να την αποστέλλουν  στον Δήμο Θάσου ηλεκτρονικά στο email : dimos@thassos.gr.

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Δήλωση επιβάλλεται  προστίμου 1.000,00 €. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατό ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

(α) Περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

(β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

(γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια των ανωτέρω (α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

(δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής.

Εξαιρούνται: διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των ανωτέρω περιοχών και εκτάσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

(α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

(β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

(γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

(δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

(ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

(στ) Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Ο Δήμος Θάσου, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα διενεργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους.

 

ΠΡΟΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ_ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ