Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ 27-05-2024 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ 27-05-2024 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων καθαρισμού οικοπέδων.

Ο Δήμος Θάσου λαμβάνοντας υπόψη

  1. Tο άρθρο 31 του Ν.5075/2023, ΦΕΚ Α’206/2023, ως προσθήκη άρθρου 53Α του Ν.4662/2020, στο Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
  2. Tην υπ’ αριθ. οικ. 21837 οικ. Φ.700.20/ 09.05.2024 (ΦΕΚ 2695/09.05.2024 τεύχος Β’) Απόφαση Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη
  3. Την αριθ 660/2024 (ΦΕΚ 2792/Β/16-05-2024) Υπουργική Απόφαση

Ενημερώνει όλους τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ότι οφείλουν να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων από την 1η μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, και στη συντήρηση αυτού, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Επιπλέον οφείλουν μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, να προβαίνουν στην υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη, η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τον καθαρισμό των οικοπέδων στο Μητρώο παρατάθηκε μέχρι την 31η Μαΐου 2024:

 

Η σχετική πλατφόρμα του Υ.Κ.Κ.Π.Π. έχει  τεθεί σε λειτουργία από 27-05-2024 .

https://akatharista.apps.gov.gr/

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλουν την σχετική δήλωση στην ανωτέρω πλατφόρμα ακόμη και αν έχουν καταθέσει στο Δήμο Θάσου σχετική υπεύθυνη Δήλωση μέσω  gov

 

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Δήλωση επιβάλλεται  προστίμου 1.000,00 €. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατό ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες.

ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΟ 21-05-2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ.