Δήμος Θάσου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περισυλλογής Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων στις Δ.Κ. Θεολόγου, Θάσου και Δ.Κ. Μαριών, Θάσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

« Περισυλλογή Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων στις Δ.Κ. Θεολόγου, Θάσου και Δ.Κ. Μαριών, Θάσου».

 

 

Ο Δήμος Θάσου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προβεί στην περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στις Δ.Κ. Θεολόγου, Θάσου (Ποτό, Θεολόγο και Θυμωνιά) και Δ.Κ. Μαριών, Θάσου τα οποία είτε είχαν εισέλθει σε ξένες ιδιοκτησίες, είτε περιφέρονταν ελεύθερα.

Καλούνται τυχόν ιδιοκτήτες και εκτροφείς παραγωγικών ζώων που έχουν απωλέσει ζώα στις ανωτέρω περιοχές όπως επικοινωνήσουν με το Δήμο Θάσου στο τηλέφωνο 2593350135, προκειμένου να τα παραλάβουν έως και τις 30/03/2023, καταθέτοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον δεν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον ο Δήμος Θάσου θα προχωρήσει στην διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

Σημειώνεται επίσης ότι μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η αναζήτηση των ζώων από τυχόν ιδιοκτήτες ή εκτροφείς.

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

του Δήμου Θάσου

 

 

 

Πυρήνας Ευστράτιος