Δήμος Θάσου


Ανασκόπηση του Δημάρχου Θάσου κ. Ελευθέριου Κυριακίδη για το 2021

Η χρονιά που ξεκίνησε ας είναι μια χρονιά ελπίδας. Μια χρονιά που θα επανέλθουμε στην κανονικότητα και θα αφήσουμε πίσω μας τις επιπτώσεις της Πανδημίας.

Το τέλος του 2019 και το 2020 ήταν μια περίοδος ιστορικά δύσκολη καθώς ακραία φαινόμενα έπληξαν τον τόπο και τη Χώρα μας και η Πανδημία του Covid-19 έκανε την εμφάνισή της επιφέροντας αφενός τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας και αφετέρου σημαντικές επιπτώσεις στην λειτουργία της οικονομίας, των δημοσίων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στην οικονομία της περιοχή μας και τη λειτουργία του Δήμου Θάσου.

Ως Διοίκηση του Δήμου, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, προσπαθήσαμε να μειώσουμε τις συνέπειες και να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατή ευκαιρία προς όφελος των κατοίκων .

Συνεχίσαμε να δουλεύουμε συλλογικά και μεθοδικά, σε άριστη συνεργασία με τους υπαλλήλους του Δήμου Θάσου και τους πολίτες, έχοντας μέχρι σήμερα καταφέρει αρκετά.

Σημειώνουμε ότι, παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία λόγω της Πανδημίας Covid 19, την αύξηση του κόστους του τιμολογίου διαχείρισης των απορριμμάτων από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε και το υψηλό κόστος των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας στο τέλος του 2021, κατορθώσαμε να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες χωρίς να προχωρήσουμε σε αυξητική αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, όπως συνέβη σε πολλούς όμορους Δήμους.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προς ενημέρωση των πολιτών της Θάσου, αναφέρουμε τα παρακάτω:

 

Α. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αξιοποιήσαμε τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις του ΥΠΕΣ, λόγω έκτακτης ανάγκης, συνολικού ύψους 800.000€ (350.000€, 250.000€ και 200.000€) σε παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης και αποφυγής εκ νέου πλημμυρικών φαινομένων.

 

Β. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΝΕΩΝ

Αξιοποιήσαμε τις έκτακτες χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, λόγω έκτακτης ανάγκης, συνολικού ύψους 3.026.740€ (1.775.000€ + 380.000€ + 700.000€ + 171.740€) και πετύχαμε επιπλέον χρηματοδοτήσεις, λόγω έκτακτης ανάγκης, εντός του 2021, συνολικού ύψους 750.000€ (400.000€ + 350.000€).

Αναλυτικά:

1). 1.775.000 € για το έργο «Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ακαθάρτων, περιοχών ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις στις 22 και 26/11/2019», το οποίο ολοκληρώνεται και ειδικότερα περιλαμβάνει:

 • Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης, στις πηγές και στις γεωτρήσεις του οικισμού Ποτού, Κοινότητας Θεολόγου.
 • Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς ύδρευσης, στις πηγές και στις γεωτρήσεις του οικισμού Λιμεναρίων, Κοινότητας Λιμεναρίων.
 • Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγού ύδρευσης, και πηγών του οικισμού Λιμένα, Κοινότητας Θάσου.
 • Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγού ύδρευσης, και πηγών του οικισμού Ποταμιάς, Κοινότητας Ποταμιάς Θάσου.
 • Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ποταμιάς, Κοινότητας Ποταμιάς Θάσου.
 • Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Λιμεναρίων, Κοινότητας Λιμεναρίων Θάσου.
 • Αποκατάσταση βλαβών στους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ποταμιάς, Κοινότητας Ποταμιάς Θάσου β’ φάση.

2.) Υλοποιήθηκε το έργο «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Λιμένα Νήσου Θάσου» ύψους 380.000€.

3). Υλοποιείται το έργο «Επανακατασκευή Κατεστραμμένων Τοιχίων Αντιστήριξης στην Ποταμιά Δήμου Θάσου» ύψους 700.000€.

4). Υλοποιείται το έργο «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (master plan) για την ιεράρχηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων άμεσης προτεραιότητας στη νήσο Θάσο» .ύψους 171.740€.

5). Χρηματοδοτήθηκε και βρίσκεται στο στάδιο πριν τη συμβασιοποίηση το έργο: «Επανακατασκευή κατεστραμμένων τοιχίων αντιστήριξης στην περιοχή Κάστρο Λιμεναρίων Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνία) που προέκυψε από τις πλημμύρες του Νοέμβριου 2019», ύψους 400.000€.

6). Χρηματοδοτήθηκε και συμβασιοποιήθηκε το έργο: «Επανακατασκευή κατεστραμμένων οχετών όμβριων στον Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνία) που προέκυψε από τις πλημμύρες του Νοέμβριου 2019», ύψους 350.000€.

 

Γ. ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

1). Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020¨ και στον Άξονα προτεραιότητας Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων¨ το έργο ¨ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ¨ με ποσό χρηματοδότησης 3.055.000€.

2). Με την υπ. αριθμ. 227.3/2021 (ΑΔΑ: ΨΖ2146Ψ844-0ΘΘ) Απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Θάσου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στον άξονα προτεραιότητας 2 « ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» της Β΄ Πρόσκλησης της Δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»., με το ποσό 39.680€

 

Δ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

1). Κατόπιν αιτήματος του Δήμου Θάσου σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α Θάσου, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίσθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Θάσου με το ποσό των 195.920€ για την υλοποίηση του  έργου “Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου Θάσου”. Το έργο έχει προκηρυχθεί.

2). Με την υπ. αριθμ. 212.2.1/2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΩΨ46Ψ844-ΓΒ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείο εντάχθηκε το έργο του Δήμου Θάσου “Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκάλα Πανάγιας Κοινότητας Παναγίας”, με ποσό ένταξης 171.742,40€ στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ του Πράσινου Ταμείου. Το έργο προκηρύχθηκε με προϋπολογισμό μελέτης 291.129,02€, χωρίς ΦΠΑ.

3). Προκηρύχθηκε το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 795.000 € πλέον Φ.Π.Α.

4). Δημοπρατήθηκε το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 2.750.000 € πλέον Φ.Π.Α.

5). Προκηρύχθηκε το έργο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικών σχεδίων Δήμου Θάσου», προϋπολογισμού μελέτης 145.049,16€, χωρίς ΦΠΑ.

6). Προκηρύχθηκε το έργο ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021¨, με προϋπολογισμό 165.689,36€ με ΦΠΑ.

 

Ε. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

1). Εκτελείται το έργο: «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα». Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 628.999,99€

2). Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου: «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι». Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 312.000€.

 

ΣΤ. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επιλύθηκαν τεχνικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες και δημοπρατήθηκε το έργο «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος» χρηματοδοτούμενο από Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, συνολικού ποσού χρηματοδότησης 3.428.288,74 €.

 

Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1). Ο Δήμος Θάσου παρέλαβε συνολικά εντός του 2021

 • Ένα (1) καινούργια απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3, συνολικής δαπάνης 152.520€ με ΦΠΑ
 • Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, χωρητικότητας 16 τόνων, ως δωρεά από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε «ΕΕΑΑ Α.Ε» προς το Δήμο Θάσου, αξίας 77.091,30€.

Επίσης εξασφάλισε την διάθεση ενός (1) επιπλέον απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής – μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων των 6m3  από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, στα πλαίσια της σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων.

Τα ανωτέρω προστέθηκαν στα κατωτέρω οχήματα που παρελήφθησαν το 2020.

 • Δύο (2) καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα (16m3 και 2,5m3), συνολικής δαπάνης 208.320€ με ΦΠΑ
 • Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, συνολικής δαπάνης 148.800€ με ΦΠΑ.
 • Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 6m3, συνολικής δαπάνης 107.880€ με ΦΠΑ.

2). Προμήθεια πέραν των 200 κάδων απορριμμάτων από το Δήμο της Θάσου και τα Νομικά του πρόσωπα απορριμμάτων.

3). Εξωραϊσμός – καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων.

 • Παρεμβάσεις καθαριότητας και εξωραϊσμού δημοτικών κοινοχρήστων χώρων σε όλους του οικισμούς (πλατείες, κλαδέματα δέντρων, νεκροταφεία κλπ).
 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων.
 • Αντικατάσταση και τοποθέτηση παγκακιών.

 

Η. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΟΧΗΜΑΤΑ

1). Ο Δήμος Θάσου παρέλαβε ένα (1) ακόμη καινούργιο Κλαδοτεμαχιστή, συνολικής δαπάνης 21.948€ με ΦΠΑ.

2). Ο Δήμος Θάσου βρίσκεται στο τελικό στάδιο μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την παραλαβή ενός (1) ενός γερανοφόρου φορτηγού οχήματος με αρπάγη, προϋπολογισμού 204.600€ με ΦΠΑ και ενός (1) καινούργιου διπλοκάμπινου ημιφορτηγού (Pick Up) μάρκας MITSUBISHI L200, συνολικής δαπάνης 29.981,12€ με ΦΠΑ, από το ελεύθερο εμπόριο.

3). Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, Προτεραιότητα 4 του Τοπικού Προγράμματος Πολυταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛ, εκτιμώμενης αξίας 161.200€ με ΦΠΑ.

Τα ανωτέρω προστίθενται σε αυτά που έχει παραλάβει το 2020:

 • Ένα (1) καινούργιο Καλαθοφόρο Ανυψωτικό Όχημα, συνολικής δαπάνης 116.312€ με ΦΠΑ.
 • Ένα (1) καινούργιο Κλαδοτεμαχιστή, συνολικής δαπάνης 23.808€ με ΦΠΑ.
 • Δύο (2) καινούργια μικρά φορτηγά τύπου VAN μονής καμπίνας, συνολικής δαπάνης 41.912€ με ΦΠΑ.

 

Θ. ΣΧΟΛΕΊΑ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1). Δημοπρατήθηκε και βρίσκεται πριν την υπογραφή της σύμβασης η Πράξη «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Λιμένα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», συνολικής δημόσιας δαπάνης  256.000€.

2). Παρεμβάσεις βελτίωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων (επισκευές στεγών, ελαιοχρωματισμοί, μικροεπισκευές κλπ) στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Θάσου

3). Παραχώρηση από τις “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.’’ δύο (2) αιθουσών ελαφράς προκατασκευής εμβαδού περίπου 36m2 ανά αίθουσα οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στο ΕΠΑΛ Χρυσούπολης παράρτημα Καλλιράχης.

4). Με την υπ. αριθμ. 102255/Δ3/20-08-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ B 3896 – 20.08.2021), ιδρύεται 1/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στη Θάσο.

5). Με την υπ. αριθμ. 158/09-12- 2021 (6ΧΜ2ΩΡΔ-ΗΡ6) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου γνωμοδοτήσαμε θετικά για την ίδρυση σχολικής μονάδας στην Καλλιράχη Θάσου με την ονομασία  «1ο ΕΠΑΛ Θάσου», κατόπιν πρότασης Δ.Δ.Ε. Καβάλας.

 

Ι. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

– Υλοποιήθηκε μεγάλο τμήμα της πράξης: Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area και ακρωνύμιο Destinations for allτου Πρόγραμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», το οποίο για πολλά έτη βρισκόταν σε στασιμότητα και ειδικότερα οι παρακάτω δράσεις:

 • Ολοκλήρωση παρεμβάσεων για τα ΑΜΕΑ στο Camping της Χρυσής Αμμουδιάς συνολικής αξίας 127.089,61€
 • Προμήθεια εξοπλισμού Braille και δημιουργία βιβλιοθήκης με 100 βιβλία Braille συνολικής αξίας 25.978€
 • Διενέργεια Καμπάνιας στα κοινωνικά μέσα και προμήθεια Προωθητικού υλικού συνολικής αξίας 13.910,32€
 • Διεξαγωγή εκδηλώσεων ( Διήμερη έκθεση φωτογραφίας «Τουρισμός για όλους» / 2. Διοργάνωση ημερίδας ‘Ανοικτή ημέρα ιστοριών επιτυχίας’ για 100 συμμετέχοντες / 3. Ενημερωτικές επισκέψεις για ενδιαφερόμενους / 4. Τελικό συνέδριο του έργου), συνολικής αξίας 32.860,00€

– Υλοποιήθηκε η πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 236.955,73€.

– Ξεκίνησε η υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θάσου, από εξωτερικό συνεργάτη, κατόπιν της  υπ.αριθμ.  114.6/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία αποφασίστηκε η  «Ένταξη Δήμων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» » και με την οποία αποφασίστηκε η ένταξη του Δήμου Θάσου για την υλοποίηση ΣΒΑΚ (ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ) με ποσό χρηματοδότησης 35.000,00€.

 

Κ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ

 • Προμήθεια 15 μικρών σπιτιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, στα οποία μπορούν να καταφύγουν και να σιτιστούν τα αδέσποτα ζώα.
 • Στειρώσεις και σημάνσεις αδέσποτων ζώων.
 • Προμήθεια τροφών σίτισης αδέσποτων ζώων
 • Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συλλήψεις ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, που προκαλούσαν καταστροφές, τα οποία διατέθηκαν δια δημοπρασίας.

 

Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ

 • Εκτελείται το έργο «Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού», συνολικής δαπάνης 36.183,91€ με Φ.Π.Α. σε συνέχεια σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θάσου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (αρμόδια Δασική Υπηρεσία).
 • Με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555/13-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας εντάχθηκε η Πράξη «Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0021837876), συνολικού Προϋπολογισμού 598.500€, στη Δράση 8.3.1«Δασικές Πυρκαγιές», του Υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών» του ΠΑΑ 2014-2020. Βρισκόμαστε στο στάδιο της προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης.
 • Με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/46496/2555/13-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ5Α74653Π8-ΥΞΝ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας εντάχθηκε η Πράξη «Συντήρηση και καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών δασών του Δήμου Θάσου» (Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014-2020: 0021836275), συνολικού Προϋπολογισμού 1.228.500€, στη Δράση 8.3.1«Δασικές Πυρκαγιές», του Υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Μέτρου 8 «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών» του ΠΑΑ 2014-2020. Βρισκόμαστε στο στάδιο της προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης.
 • Υλοτομία συστάδων βάσει λήμματος Διαχειριστικής Μελέτης έτους 2020 Κ. Θάσου, Παναγίας Θάσου, Πρίνου Θάσου 685,084 κ.μ. Τραχείας Πεύκης και 263,115 κ.μ. Μαύρης Πεύκης, με μίσθωμα (Στύλοι ΔΕΗ Μαύρης Πεύκης 22,50€/κ.μ., Χονδρή στρογγύλη Μαύρης Πεύκης μεγάλου μήκους (έμφλιος) 16,50€/κ.μ., Καυσόξυλα Μαύρης Πεύκης 3,10€/χ.κ.μ.., Στύλοι ΔΕΗ Τραχείας Πεύκης22,50€/κ.μ., Χονδρή στρογγύλη Τραχείας Πεύκης μεγάλου μήκους (έμφλιος) 12,50€/κ.μ., Καυσόξυλα Τραχείας Πεύκης,10€/χ.κ.μ.), συνολικών εσόδων 12.535,62€

 

Μ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

– Ξεκίνησε η υλοποίηση της πράξης: «ADRION CULTURAL HERITAGE COLLECTION NETWORK» και ακρωνύμιο «ADRINETBOOK» του Πρόγραμματος INTERREG ADRION,  συνολικού προϋπολογισμού 159.228,80€ και ειδικότερα εντός του 2021

 • Δημιουργήθηκε η ομάδα του έργου
 • Πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη των εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση των πακέτων δράσεων του Προγράμματος
 • Συγκεντρώθηκε το υλικού το οποίο θα ψηφιοποιηθεί
 • Ολοκληρώνεται η προμήθεια εξοπλισμού (SCANNER) για την ψηφιοποίηση του υλικού.

Για πρώτη φορά επιχορηγήθηκαν Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Εκκλησιαστικές Ενορίες και Αθλητικά Σωματεία – Σύλλογοι της Θάσου με το ποσό των 500€ / έκαστος.

– Πραγματοποιήθηκε η προμήθεια και η παραχώρηση πέντε (5) Τρακτέρ Χώρου Πρασίνου σε Αθλητικά Σωματεία – Συλλόγους για την συντήρηση των γηπέδων.

– Συνεχείς εργασίες συντήρησης και επισκευής σε Αθλητικά Γυμναστήρια και Ποδοσφαιρικά Γήπεδα.

– Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ολοκληρωμένων παιδικών χαρών στον Πρίνο και στα Καλύβια Λιμεναρίων.

 

Ν. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος της Θάσου, το 2021, διέθεσε ποσό άνω των 35.000€ σε δράσεις Τουριστικής Προβολής καθώς και ποσό 8.000€ ως ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Θάσου (από 2.000€ το 2020), αποφασίζοντας παράλληλα την αύξηση της ετήσιας συνδρομής σε 10.000€ από το 2022 και έπειτα.

Οι δράσεις προβολής και διαφήμισης του τόπου μας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Θάσου και φορέων του Τουρισμού, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην προσπάθεια προβολής του τόπου μας, κατευθύνθηκαν προς:

 • Την δημιουργία στρατηγικής διαδικτυακής καμπάνιας με έμφαση στον τουρισμό και στόχο την ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσίας της Θάσου σε διεθνείς αγορές με αποτέλεσμα την προώθηση του νησιού μέσω των social media σε έξι χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Γερμανία, Αγγλία και Πολωνία).
 • Την συμμετοχή σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα του εσωτερικού και του εξωτερικού εθνικής εμβέλειας.
 • Την καταχώρηση της Θάσου στο περιοδικό «ΔΙΑΚΟΠΕΣ» της εφημερίδας «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το καλοκαίρι του 2021.
 • Την καταχώρηση της Θάσου στο περιοδικό «INCREDIBLE GREECEKAVALA» της Fraport Greece.
 • Την επιτυχή συμμετοχή στην 36η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Philoxenia – Hotelia (2021) που πραγματοποιήθηκε 12 – 14 Νοεμβρίου 2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

 

Ο Δήμαρχος Θάσου

Ελευθέριος Κυριακίδης