Δήμος Θάσου


Ανασκόπηση του Δημάρχου Θάσου κ. Ελευθέριου Κυριακίδη για το 2020

Η χρονιά που ξεκίνησε ας είναι μια χρονιά ελπίδας. Μια χρονιά που θα επανέλθουμε στην κανονικότητα.

Το τέλος του 2019 και το 2020 ήταν μια περίοδος ιστορικά δύσκολη. Ακραία φαινόμενα έπληξαν τον τόπο μας και τη Χώρα μας και η Πανδημία του Covid-19 επέφερε τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας.

Ως Διοίκηση του Δήμου, μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες, προσπαθήσαμε και εκμεταλλευτήκαμε κάθε ευκαιρία.

Δουλέψαμε συλλογικά, σε άριστη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Θάσου και τους πολίτες, και έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει αρκετά.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προς ενημέρωση των πολιτών της Θάσου, αναφέρουμε τα παρακάτω:

 

Α. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Με Αποφάσεις του ΥΠΕΣ, εγκρίθηκαν στο Δήμο Θάσου αντίστοιχα τα ποσά των 350.000,00€, 250.000,00€ και 200.000,00€ για παρεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης και αποφυγής εκ νέου πλημμυρικών φαινομένων.

 

Β. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 1. Εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 1.775.000,00 για το έργο «Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ακαθάρτων, περιοχών ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις στις 22 και 26/11/2019».
 2. Εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 380.000,00€ για το έργο «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο Λιμένα Νήσου Θάσου», το οποίο εκτελέστηκε.
 3. Εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 700.000,00€ για το έργο «Επανακατασκευή Κατεστραμμένων Τοιχίων Αντιστήριξης στην Ποταμιά Δήμου Θάσου».
 4. Εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 171.740€ για το έργο «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (master plan) για την ιεράρχηση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων άμεσης προτεραιότητας στη νήσο Θάσο».
 5. Αιτείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης την χρηματοδότηση έργων: 1). Επανακατασκευή Κατεστραμμένων Τοιχείων Αντιστήριξης στην περιοχή ¨ΚΑΣΤΡΟ¨ Λιμεναρίων Δήμου Θάσου, Συνολικού Προτεινόμενου Π/Υ:400.000,00€ και 2). Επανακατασκευή Κατεστραμμένων Οχετών Όμβριων στον Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου, Συνολικού Προτεινόμενου Π/Υ: 350.000,00€.

 

Γ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Δήμος Θάσου επιχορηγήθηκε με το ποσό των 1.970.000,00 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τρίτους.

 

Δ. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εντάχθηκε το έργο «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος» στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, συνολικού ποσού χρηματοδότησης 3.428.288,74 €.

 

Ε. ΚΕΝΤΡΑ ΑΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

 1. Ιδρύθηκε, εγκαινιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία από τις 19-09-2020 το ΚΕΠ με ηλεκτρονικό αριθμό 178Π του Δήμου Θάσου το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Λιμεναρίων.
 2. Εντάχθηκε το ΚΕΠ Θάσου (Λιμένας) στο πρόγραμμα «myKEPlive» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. ο Δήμος Θάσου παρέλαβε συνολικά:
 •  Δύο (2) καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα(16m3 και 2,5m3), συνολικής δαπάνης 208.320€ με ΦΠΑ
 •  Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3, συνολικής δαπάνης 148.800€ με ΦΠΑ.
 •  Ένα (1) καινούργιο απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 6m3, συνολικής δαπάνης 107.880€ με ΦΠΑ.
 1. Ο Δήμος Θάσου επιχορηγήθηκε κατ’ εξαίρεση με το ποσό των 165.000,00 €  για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» και έχει ήδη προκηρύξει από τα ανωτέρω την προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3, συνολικής δαπάνης 155.000€ με ΦΠΑ.
 2. Εξωραϊσμός – καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων.
 • Πολλές παρεμβάσεις καθαριότητας και εξωραϊσμού δημοτικών κοινοχρήστων χώρων σε όλους του οικισμούς (πλατείες, κλαδέματα δέντρων, νεκροταφεία κλπ).
 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων.
 • Αντικατάσταση και τοποθέτηση παγκακιών.

 

Ζ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΟΧΗΜΑΤΑ

 1. ο Δήμος Θάσου παρέλαβε:
 • Ένα (1) καινούργιο Καλαθοφόρο Ανυψωτικό Όχημα, συνολικής δαπάνης 116.312€ με ΦΠΑ.
 • Ένα (1) καινούργιο Κλαδοτεμαχιστή, συνολικής δαπάνης 23.808€ με ΦΠΑ.
 • Δύο (2) καινούργια μικρά φορτηγά τύπου VAN μονής καμπίνας, συνολικής δαπάνης 41.912€ με ΦΠΑ.
 1. Ο Δήμος Θάσου επιχορηγήθηκε από το ΥΠΕΣ με το ποσό των 223.000,00 € για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. Έχει συνταχθεί η μελέτη, έχει  εγκριθεί η διακήρυξη και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού προμήθειας ενός γερανοφόρου φορτηγού οχήματος με αρπάγη, προϋπολογισμού 204.600€ με ΦΠΑ.

 

Η. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Εντάχθηκε η Πράξη «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και ΑΠΕ στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Λιμένα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», συνολικής δημόσιας δαπάνης 256.000,00€.
 2. Απόδοση από το Δήμο Θάσου λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές μετά από πολλά έτη.
 3. Παρεμβάσεις βελτίωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων (επισκευές στεγών, ελαιοχρωματισμοί, μικροεπισκευές κλπ) στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Θάσου

 

Θ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εντάχθηκε η πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με συνολικό 236.955,73€. Έχει συνταχθεί η διακήρυξη και αναμένεται η σχετική έγκριση για τη δημοσίευσή της.

 

Ι. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΖΩΩΝ

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε σύλληψη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, που προκαλούσαν καταστροφές τα οποία διατέθηκαν δια δημοπρασίας.

 

Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΑΣΗ

 •  Υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και του Δήμου Θάσου «Για την μελέτη και εκτέλεση του δασοτεχνικού έργου “Ανάπλαση και Ανάδειξη Δα-σικού Κήπου Ποτού”, στη θέση Ποτός, Κ. Θεολόγου, Δήμος Θάσου, Π.Ε. Θάσου». Βρισκόμαστε στη διαδικασία έγκρισης της Μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 49.567,00€ από την Δ/νση Δασών Καβάλας.
 • – Υποβολή και Έγκριση Πρότασης ‘’Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου’’, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 598.500,00€. Αναμένεται η έκδοση της απόφασης ένταξης.
 • – Υποβολή και Έγκριση Πρότασης ‘’Συντήρηση και καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου’’ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 1.228.500,00€. Αναμένεται η έκδοση της απόφασης ένταξης.
 • – Υλοτομία των Προσβεβλημένων (ξερών) Ατόμων Τραχείας Πεύκης Δ.Κ. Θάσου, Δ.Κ. Ποταμιάς και Τ.Κ. Παναγίας, συνολικού όγκου 23.839,87κ.μ, με μίσθωμα 4,40€  το κυβικό μέτρο, συνολικών εσόδων 104.895,43€
 • – Υλοτομία συστάδων βάσει λήμματος Διαχειριστικής Μελέτης έτους 2020 Κ. Παναγίας Θάσου, Ποταμιάς Θάσου, Πρίνου Θάσου. 1.350 κ.μ. Τραχείας Πεύκης και 760 κ.μ. Μαύρης Πεύκης, με μίσθωμα  15,60€ το κυβικό της τραχείας Πεύκης και 34,30€ το κυβικό της μαύρης Πεύκης, συνολικών εσόδων 47.128€

 

Τέλος, προχωρήσαμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και προκηρύχθηκαν τα έργα, που είχαν μείνει σε στασιμότητα και ειδικότερα:

 1. «Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα». Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 628.999,99€
 2. «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι». Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 312.000,00€.

 

Ο Δήμαρχος Θάσου

Ελευθέριος Κυριακίδης