Δήμος Θάσου


Αντίτυπα του βιβλίου “ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΘΑΣΟΥ – Ιστορική, θρησκευτική και πολιτική επισκόπηση 1299-1963” του κ. Γεώργιου Αυγουστίδη στο Δήμαρχο Θάσου

Σήμερα, 13 Ιουλίου 2023, επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Θάσου στο Γραφείο του ο Θάσιος συγγραφέας κ. Γεώργιος Αυγουστίδης.

Ο κ. Αυγουστίδης, παρουσία και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θάσου κ. Γεωργίου Κουτσουμανή, προσέφερε στο Δήμο της Θάσου αντίτυπα του βιβλίου του με τίτλο: «ΚΑΛΛΙΡΑΧΗ ΘΑΣΟΥ – Ιστορική, θρησκευτική και πολιτική επισκόπηση 1299-1963».

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κ. Γεώργιο Αυγουστίδη αφενός για το έργο του, στο οποίο μετά από κόπους ετών αποτυπώνει ιστορικά στοιχεία για τον οικισμό της Καλλιράχης και αφετέρου για την ευγενική προσφορά του να προσφέρει αντίτυπα του βιβλίου του στο Δήμο της Θάσου.

Η Διοίκηση του Δήμου Θάσου στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του ανάλογες προσπάθειες».