Δήμος Θάσου


Ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα διερεύνησης επιλογών κινητικότητας για τους κατοίκους του Δήμου Θάσου στα πλαίσια εκπόνησης Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Ο Δήμος Θάσου συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της, πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου και κάθε δημόσιου χώρου.

Για το λόγο αυτό διενεργείται έρευνα κινητικότητας και χαρακτηριστικών μετακινήσεων. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση των καθημερινών μετακινήσεων των κατοίκων. Τα συλλεγόμενα στοιχεία θα αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό και τον καθορισμό των στόχων της επόμενης ημέρας.

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη και παράλληλα σας καθιστά άμεσους συνεργάτες της ομάδας μελέτης.

Σύνδεσμος της έρευνας:

https://docs.google.com/forms/d/1Om63F4iout8QI0FE7PL9qLId6M3eOeUXTSyL3p4o0FA/edit?usp=forms_home