Δήμος Θάσου


Απάντηση του Δήμαρχου Θάσου στον κ. Χατζηεμμανουήλ για την “κοπή δέντρων… για την ηλεκτροδότηση λατομείου στη Θάσο”

Ως απάντηση στην ανακοίνωση του δημοτικού συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Χατζηεμμανουήλ με θέμα: «κοπή δέντρων … για την ηλεκτροδότηση λατομείου στη Θάσο”», ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε τα εξής:

«Ο κ. Χατζηεμμανουήλ για ακόμη μία φορά δεν είναι ειλικρινής προς τους πολίτες της Θάσου. Η υπ. αριθμ. 166/2020 (ΑΔΑ: 6539ΩΡΔ-ΦΑΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου “Περί έγκρισης ή μη έκτακτης κάρπωσης για την κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου διανομής στην περιοχή κεραιών ΟΤΕ – TV στο Υψάριο έως το λατομείο της «Φυσικοί λίθοι ΙΚΕ»”, ελήφθη σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου στις 29-10-2020. Συνεδρίαση μάλιστα στην οποία ο ίδιος και η πλειοψηφία των μελών της παράταξής του για ακόμη μία φορά απουσίαζε. Εμείς μπορούμε να κατανοήσουμε την αντίδραση του, με χρονοκαθυστέριση 3 ολόκληρων μηνών, καθώς αυτή προφανώς δεν αφορά στην κάθε αυτού απόφαση αλλά στο κλίμα που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα σχετικά με διάφορες αναρτήσεις και δημοσιεύσεις αναφορικά με δασικές εργασίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή.

Ως ένας άνθρωπος που τιμήθηκε από το λαό της Θάσου με το αξίωμα του Δημάρχου και γνώστης της πραγματικής κατάστασης ελπίζαμε ότι η στάση του θα ήταν λιγότερο υποκριτική προς τους πολίτες.

Ελπίζαμε ότι θα γνώριζε τουλάχιστον ότι το χωρικό κυβικό μέτρο δεν είναι μονάδα μέτρησης έκτασης αλλά όγκου.

Ο κ. Χατζηεμμανουήλ ΓΝΩΡΙΖΕΙ:

1) Ότι με την υπ’ αριθμ. 38/2018 (ΑΔΑ: 6ΗΤΨΩΡΔ-ΡΧΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου περί έγκρισης για εισφορά μισθωτικών δικαιωμάτων της εταιρείας ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε. στην εταιρεία ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ Ο.Ε., η Διοίκησή του αποδέχθηκε το αίτημα εισφοράς των μισθωτικών δικαιωμάτων του λατομείου μαρμάρων 95,808 στρεμμάτων στην θέση «ΨΙΤΑΚΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Πρίνου, στην εταιρεία «ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ Ο.Ε.», επιτρέποντας στην πράξη την συνέχιση λειτουργίας του συγκεκριμένου λατομείου από τη νέα εταιρεία.

2) Ότι επί της Διοίκησής του εγκρίθηκε από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες η 10ετής Διαχειριστική Μελέτη των Δημοτικών Δασών της Θάσου, η οποία αποτελεί την Κορυφαία Επιστημονική Διαχειριστική Μελέτη σύμφωνα με την οποία πραγματοποιείται η διαχείριση των Δημοτικών Δασών της Θάσου με τις αρχές της Βιώσιμης και της Αειφορικής Διαχείρισης. Γνωρίζει ότι στην ανωτέρω μελέτη η Μαύρη Πεύκη αποτελεί το δασικό είδος που ευδοκιμεί σε μεγαλύτερα υψόμετρα της Θάσου, δεν χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενο είδος και περιλαμβάνονται για το είδος διαχειριστικές επεμβάσεις (υλοτομίες) με στόχο την αειφορική διαχείρισή της.

3) Ότι στις λατομικές ζώνες, που όρισε η δική του Διοίκησή, το συγκεκριμένο λατομείο ως υφιστάμενο δύναται να λειτουργήσει.

4) Ότι τα έργα επέκτασης του δικτύου μεταφοράς ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη Θάσο αποτελούν έργα υποδομής. Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Θάσου έχει εγκρίνει και άλλα έργα επέκτασης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μέσα από δημοτικές δασικές εκτάσεις, είτε για την ηλεκτροδότηση μεμονωμένων επιχειρήσεων ή ιδιωτών, είτε για την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας περιοχών της Θάσου, των οποίων η ανάγκες την τουριστική περίοδο είναι τόσο μεγάλες που το υπάρχον δίκτυο μεταφοράς ενέργειας δεν επαρκεί. Ψηφίζοντας μάλιστα και τις περισσότερες από αυτές.

5) Ότι ο καθαρισμός και η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών στη Θάσο είναι δασικές εργασίες μείζονος σημασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών, αποτελούν δε επιτρεπτές και αναγκαίες επεμβάσεις όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη από το βαρύ ιστορικό των καταστροφικών πυρκαγιών.

Διασαφηνίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι για την επέκταση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για τη συγκεκριμένη επιχείρηση μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απολύτως εργασία στο δημοτικό δάσος, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες διαδικασίες από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την εκτέλεση των εργασιών. Συνεπώς, αναληθώς αυτό προβάλλεται, από διαφόρους, παραπληροφορώντας τους πολίτες της Θάσου.

Ως Διοίκηση του Δήμου Θάσου πολιτικά στηρίζουμε την εκτέλεση των έργων υποδομής και την λειτουργία όλων των νόμιμων επιχειρήσεων στη Θάσο. Επιδιώκουμε τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις των ανωτέρω έργων στο περιβάλλον και στις δημοτικές δασικές εκτάσεις. Ενεργούμε δε, με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία και την βιώσιμη και αειφορική διαχείριση των Δημοτικών Δασών, όπως αυτό κάθε φορά προσδιορίζεται από επιστημονικές μελέτες και ελέγχεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες».