Δήμος Θάσου


Απογραφή Πληθυσμού 2021 σε Δημοτικά Καταστήματα στη Θάσο από 15-2-2022 έως 21-2-2022

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Θάσου, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από την Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Καβάλας και κατόπιν συνεργασίας με το Δήμο Θάσου, ότι από 15/2/2022 έως 21/2/2022 ακολουθεί η τρίτη και τελευταία φάση της Απογραφής Πληθυσμού, η οποία περιλαμβάνει την Απογραφή σε Δημοτικά Καταστήματα.

Παρακαλούνται οι πολίτες του Δήμου Θάσου οι οποίοι δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα να προσέλθουν (είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά) να απογραφούν στα παρακάτω δύο κέντρα  Απογραφής που θα λειτουργούν στη Θάσο:

  • Στην Θάσο (Λιμένας) στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου (κτήριο Καλογερικού), τηλ. 2593022311 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  • Στα Λιμενάρια (Κοινότητα), τηλ. 2593053358 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επιπλέον οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται κατά το παραπάνω διάστημα και ώρες 08.00-20.00 (συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου 19 και 20/2 και στην έδρα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής Καβάλας στα τηλέφωνα 2513503550, 2510232249, 2510221079, 2513503548 και 2513503549.