Δήμος Θάσου


Απόσπασμα Πρακτικού 17ης Συνεδρίασης (24-11-2023) Ε.ΕΠ.ΕΤ. χ.α. Μακεδονίας – Θράκης (Πράξη 4η)

Παρακάτω παρατίθεται Απόσπασμα Πρακτικού 17ης Συνεδρίασης (24-11-2023) Ε.ΕΠ.ΕΤ. χ.α. Μακεδονίας – Θράκης (Πράξη 4η).

ΕΕΠΕΤ ΣΝΔΡ 2023-17 ΠΡAKTΙΚΑ ΑΠΟΣΠ ΠΡΞ 04