Δήμος Θάσου


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Παρακάτω μπορείτε να λάβετε γνώση του υπ΄ αριθμ. 131956/2186/24-05-2024 (ΑΔΑ: 6Υ0Β7ΛΒ-Χ4Ρ) Προγράμματος Εκλογής της Π.Ε. Θάσου και της Π.Ε. Καβάλας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024:

Πρόγραμμα εκλογής της Π.Ε. Θάσου και Π.Ε. Καβάλας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 (6Υ0Β7ΛΒ-Χ4Ρ)