Δήμος Θάσου


Δήλωση του Δημάρχου Θάσου για εσφαλμένο δημοσίευμα της εφημερίδας “Η ΘΑΣΙΑΚΗ”

Σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΘΑΣΙΑΚΗ» με τίτλο “Αυξάνεται η θητεία Κυριακίδη στη Θάσο κατά 4 μήνες ενώ «πηγαίνουν πίσω» οι επόμενες δημοτικές εκλογές”, το οποίο μάλιστα η ανωτέρω εφημερίδα το αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της και αφιερώνει όλο το οπισθόφυλλό της, ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4, εδαφ. γ του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α 133/19.07.2018), η θητεία των Διοικήσεων των Δήμων και των Περιφερειών που εξελέγησαν στις εκλογές του 2019 λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Το ανωτέρω άρθρο ισχύει από τη θέσπιση του ως άνω νόμου.

Εσφαλμένα η εφημερίδα «Η ΘΑΣΙΑΚΗ» στο πρωτοσέλιδο και στο οπισθόφυλλό της αναφέρεται σε “αύξηση της θητείας Κυριακίδη κατά 4 μήνες”».