Δήμος Θάσου


Δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ομάδας ΚΟΜΥ Θάσου του ΕΟΔΥ στις 14-12-2021 στα Λιμενάρια Θάσου

Έπειτα από συνεννόηση με το Δήμο Θάσου, η ομάδα ΚΟΜΥ Θάσου του ΕΟΔΥ την Τρίτη 14-12-2021, από 09:00 έως 13:00, θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στον οικισμό Λιμεναρίων Θάσου, στο Αγροτικό Ιατρείο (Κτήριο Κοινότητας).