Δήμος Θάσου


«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»

Το νπδδ Δημαρωγός σας ενημερώνει ότι οι Βεβαιώσεις Εκπαίδευσης όσων δημοτών συμμετείχαν  στο εκπαιδευτικό Σεμινάριο με την ομάδα του ΕΚΑΒ Καβάλας  σε θέματα επείγουσας προνοσοκομειακής βοήθειας που έγινε  στο κτίριο του Καλογερικού του Δήμου Θάσου το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 βρίσκονται στο Γραφείο του νομικού προσώπου Δημαρωγός (κτίριο ΙΚΑ)

Μπορείτε  να τις παραλαμβάνετε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Τηλ επικοινωνίας : 25930-24020

Από το Γραφείο του ΝΠΔΔ Δημαρωγός

 του Δήμου Θάσου

Add a comment

You must be logged in to comment.