Δήμος Θάσου


Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θάσου»

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θάσου»:

signed ΣΒΑΚ ΘΑΣΟΣ_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΒΑΚ ΘΑΣΟΣ_ ok ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_s

9Β6ΔΩΡΔ-ΨΥΖ περιληψη