Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2023» με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 349.899,33 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2023»

ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ