Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2024» με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:  «Ασφάλεια  παραλιών –Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2024» 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ signed