Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2022» με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2022»:

ΜΕΛΕΤΗ 2015 2022 ορθη signed

S ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ