Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Θάσου

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Θάσου”

s μελετη 2038 2022 ασφαλτος _signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΚΗΜΔΗΣ