Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την Προμήθεια λιπαντικών Δήμου Θάσου με Ανοικτή Διαδικασία άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την Προμήθεια λιπαντικών Δήμου Θάσου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

signed ΜΕΛΕΤΗ