Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Θάσου ετών 2023 και 2024» με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Θάσου ετών 2023 και 2024»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

μελετη ασφαλτος signed