Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα) ετών 2023 και 2024

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα) ετών 2023 και 2024.

ΜΕΛΕΤΗ 2038 2023 ΜΠΕΤΟ 2 signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΠΕΤΟ 2 κημδης