Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα)

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα)”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΠΕΤΟ_S

ΤΕΧΝΙΚΕΣ_s (1) (2)