Δήμος Θάσου


Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΜΕΛΕΤΗ_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ_16ΚΜ_16-12-2022_s

διακηρυξη απορριμματοφορο κημδης