Δήμος Θάσου


Διακήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα) με Ανοικτή Διαδικασία Κάτω των Ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα) με Ανοικτή Διαδικασία Κάτω των Ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

s ΤΕΧΝΙΚΕΣ Office Word (1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ