Δήμος Θάσου


Διακήρυξη διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή της Υπηρεσίας «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου 2022-2023»

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας «Θαλάσσιες μεταφορές οχημάτων Δήμου Θάσου 2022-2023»:

περιληψη κημδης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

s ΜΕΛΕΤΗ 2014 2022