Δήμος Θάσου


Διακήρυξη Επαναπροκήρυξης Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2023 & 2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Θάσου και των Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2023 & 2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

s τροποποιημένη ΜΕΛΕΤΗ 2032 2022 καυσιμα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ