Δήμος Θάσου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, στα τμήματα του παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Α1

 

10.500,00€               (500τ.μ.*21€/τ.μ.) ΓΛΥΚΑΔΙ ΔΚ ΘΑΣΟΥ
2 Κ1 1800,00€               (15,00τ.μ.*120€/τ.μ.) ΓΛΥΚΑΔΙ ΔΚ ΘΑΣΟΥ
3 Α2 10.500,00€               (500,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΣΑΛΛΙΑΡΑ ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
4 ΘΜ1 1050,00€               (50,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΑΝΑΜΕΣΑ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΦΑΙΔΡΑ ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
5 ΘΜ2 1050,00€               (50,00τ.μ.*21€/τ.μ.) AVIS ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
6 Α3 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ανάμεσα επιχείρηση Πεύκα και camping golden beach ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
7 Α4 3150,00€               (150,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ανάμεσα επιχείρηση Πεύκα και camping golden beach ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
8 Α5 2520,00€               (120,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση camping golden beach και Alexandra golden thassos boutique ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
9 Α6 2520,00€               (120,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση camping golden beach και Alexandra golden thassos boutique ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
10 ΘΜ3 1050,00€               (50,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση camping golden beach και Alexandra golden thassos boutique ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
11 Α7 6930,00€               (330,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση camping golden beach και Alexandra golden thassos boutique ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
12 Α8 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση camping golden beach και Alexandra golden thassos boutique ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
13 Α9 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση camping golden beach και Alexandra golden thassos boutique ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
14 Α10 9450,00€               (450,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Μπροστά επιχείρηση Alexandra golden thassos boutique ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
15 Α11 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση Alexandra golden thassos boutique και αναψυκτήριο ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
16 Α12 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση Alexandra golden thassos boutique και αναψυκτήριο ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
17 Α13 6562,50€               (312,50τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση Alexandra golden thassos boutique και αναψυκτήριο ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
18 Κ2 1800,00€               (15,00τ.μ.*120€/τ.μ.) Πίσω από τη προηγούμενη θέση ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
19 Α14 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα επιχείρηση Alexandra golden thassos boutique και αναψυκτήριο ΤΚ ΠΑΝΑΓΙΑ
20 ΘΜ4 1050,00€               (50,00τ.μ.*21€/τ.μ.) Ανάμεσα αναψυκτήριο

και la boheme

ΔΚ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
21 Α18 3465,00€               (165,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΑΡΣΑΝΑΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
22 Α19 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΛΙΒΑΔΙ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
23 Κ3 1800,00€               (15,00τ.μ.*120€/τ.μ.) ΛΙΒΑΔΙ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
24 Α20 6930,00€               (330,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
25 Α21 6300,00€               (300,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΑΣΤΡΙΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
26 Α22 6300,00€               (300,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
27 Α23 2100,00€               (100,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΣΟΓΚΡΕΜΟΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
28 Κ4 1800,00€               (15,00τ.μ.*120€/τ.μ.) ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΣΟΓΚΡΕΜΟΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
29 ΘΜ5 1050,00€               (50,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΜΕΓΑΛΟΣ ΡΩΣΟΓΚΡΕΜΟΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
30 Α24 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΜΕΓΑΛΟΣ ΡΩΣΟΓΚΡΕΜΟΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
31 ΘΜ6 1050,00€               (50,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
32 ΘΜ8 1050,00€               (50,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΠΕΥΚΑΡΙ ΔΚ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
33 Α34 9.000,00€               (500,00τ.μ.*18€/τ.μ.) ΑΤΣΠΑΣ ΤΚ ΜΑΡΙΩΝ
34 ΘΜ9 900,00€               (50,00τ.μ.*18€/τ.μ.) ΠΛΑΤΑΝΕΣ ΤΚ ΜΑΡΙΩΝ
35 Α35 1800,00€               (120,00τ.μ.*15€/τ.μ.) ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΚ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ
36 Α41 2700,00€               (150,00τ.μ.*18€/τ.μ.) ΌΡΜΟΣ ΠΡΙΝΟΥ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ
37 Α42 3000,00€               (200,00τ.μ.*15€/τ.μ.) ΠΛΑΤΑΝΑ ΤΚ ΡΑΧΩΝΙΟΥ
38 Α43 4200,00€               (200,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΠΑΧΥΣ ΤΚ ΡΑΧΩΝΙΟΥ
39 Α44 5775,00€               (275,00τ.μ.*21€/τ.μ.) ΠΑΧΥΣ ΤΚ ΡΑΧΩΝΙΟΥ

 

*ΘΕΣΗ: ΘΜ = ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, Α = ΟΜΠΡΕΛΕΣ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  & Κ = ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Θάσου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 7η Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:0012:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί σύμφωνα με απόφαση της προϊσταμένης Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θάσου όπου θα γίνει τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων, στα δημοτικά και τοπικά καταστήματα και στο ΚΕΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00, από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου: www. thassos.gr και του «Προγράμματος Δι@ύγεια». Τηλέφωνα: 2593350133 & 2593350145.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΣΤΡΑΤΗΓΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (91Ε6ΩΡΔ-ΓΚ8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Ρ4ΧΟΩΡΔ-5ΒΠ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ