Δήμος Θάσου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, στα τμήματα του παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΘΜ1

 

950,00€               (50τ.μ.*19€/τ.μ.) Παναγία 1 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
2 Α1 5.937,50€            (200 τ.μ.*16€/τ.μ.) Αναψυκτήριο ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
3 Κ2

 

1.500,00€ Αναψυκτήριο ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
4 Α2

 

1.600,00€            (100 τ.μ.*16€/τ.μ.) Ναυπηγεία ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ
5 Α4 1.710,00€            (90τ.μ.*19€/τ.μ.) Λιμενάρια 1 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
6 Α5 1.710,00€            (90τ.μ.*19€/τ.μ.) Λιμενάρια 2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
7 Α6 1.710,00€            (90τ.μ.*19€/τ.μ.) Λιμενάρια 3 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
8 A7 2.280,00€            (120τ.μ.*19€/τ.μ.)  

Λιμενάρια 4

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
9 Α8 2.280,00€            (120τ.μ.*19€/τ.μ.) Λιμενάρια 5 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
10 A9 2.280,00€            (120τ.μ.*19€/τ.μ.) Λιμενάρια 6 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
11 A10

 

1.710,00€            (90τ.μ.*19€/τ.μ.) Λιμενάρια 7 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
12 K2

 

1.500,00€ Λιβάδι ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
13 Α11 950,00€               (50τ.μ.*19€/τ.μ.) Λιβάδι ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

 

*ΘΕΣΗ: ΘΜ = ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, Α = ΟΜΠΡΕΛΕΣ & ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  & Κ = ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Θάσου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11η Iουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:0012:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί σύμφωνα με απόφαση της προϊσταμένης Αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Θάσου όπου θα γίνει τοιχοκόλληση αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων, στα δημοτικά και τοπικά καταστήματα και στο ΚΕΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00, από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου: www. thassos.gr και του «Προγράμματος Δι@ύγεια». Τηλέφωνα: 2593350133 & 2593350145 & 2593350129.

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  

ΣΤΡΑΤΗΓΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

Συνημμένα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (68ΡΩΩΡΔ-Ε7Ε)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (6Π89ΩΡΔ-Θ3Μ)