Δήμος Θάσου


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΣΟΥ 2024 – 2025» ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα για την διακήρυξη του διαγωνισμού για: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιοχών ευθύνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου 2024 – 2025»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

μελετη signed